O nas

Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich (w skrócie SMWD) powstało wiosną 2000 roku i aktualnie liczy 56 członków.

Jesteśmy organizacją pozarządową, działamy na terenie regionu Wzgórz Dylewskich realizując szereg projektów sportowo-edukacyjno-kulturalnych, współpracując z wieloma instytucjami i podmiotami. 

Społecznie działamy w naszym Stowarzyszeniu w celu propagowania i tworzenia warunków do spędzania wolnego czasu na terenie Wzgórz Dylewskich, a także promowania naszych terenów jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, rekreacyjnie i kulinarnie.   

Powyższe cele staramy się realizować poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i artystycznych, systematyczne spotkania organizacyjne i różnorodne formy promocji.

Do Stowarzyszenia może zapisać się każdy, kto złoży pisemną deklarację i kto jest zainteresowany społeczną działalnością na rzecz rozwoju i poprawy wizerunku Wzgórz Dylewskich.
Można także wyrazić taką chęć przez kontakt z nami

Dołącz do Stowarzyszenia!

Chcąc przystąpić do SMWD należy wypełnić deklarację członkowską...

...a następnie oryginał deklaracji proszę wysłać na adres siedziby Stowarzyszenia

Stara Szkoła
Wysoka Wieś 27
14-100 Ostróda

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Wzgórz Dylewskich:

Naszą misją jest ukazanie Wzgórz Dylewskich jako rejonu atrakcyjnego krajoznawczo, rekreacyjnie, wypoczynkowo i kulinarnie, a także miejsca do życia przyjaznego ludziom.